Bana ba banana.
Tlohelang bana ba banana ba ikgolele,
Mmuso wa Maholimo ke wa bona.
Tlohelang bana ba je botjha ba bona.

Setjhaba sa hosane itlhokomele,
Hobane ha ho tsebahale se tla etsahala.
Ke malome Truthdakar a le eletsang.
Ke lona batswadi ba hosane.
Ke bua le lona,
Le dule le hopola melemo ya batswadi ba lona ka mehla.
Ho tseba mang hore re ka fela?

Tlohelang bana ba banana ba ikgolele.
Batswadi, se ka etsisang bana se ratwang ke lona!