Baba ngiyabonga
Ngiswele amazwi okubonga indlela ongikhulise ngayo
Ngibonga ukuba watshala imbewu kuMama
Imbewu eyakhula yaqhakaza yaba yimina

Ngikhulile namuhla ngenxa yothando nemizamo yakho
Ukube awukho ngabe nami angikho
Ngibonga angiqedi Baba ngiyohlezi ngikubonga
Liyoba lunye usuku ngikwenze uziqhenye ngami
Ngiyakwethembisa