Uyazi emhlabeni kunobuhlungu obungachazeki
People will hurt you ungazi ukuthi wenzeni
Ukhulume nobani or uyephi
Uthi uma ukhuluma ngalento ekuphule inhliziyo kwehle izinyebezi
Lobo buhlungu buze bakhe isilonda enhliziyweni yakho
And njalo lento ithathe isikhathi
Njalo uma ukhuluma ngayo
Nanoma ucabanga ngayo
Ukhala izinyembezi

Then you decide to let go but kube nzima
But kube ngcono then you decide not to speak to that person again
That time you have healed but you have not forgotten angithi?
There’s a huge difference between a grudge
And not talking to people who wronged you
When you have healed from your pain
Ungakhohlwa ukuthi loyo muntu wenzeni
And you choose not to speak to the person
That doesn’t mean you are holding on to anything
You just chose not to
A grudge is when you want revenge
And bad things to happen to that person
So musani ukuphambanisa lezi zinto