(Mpiletseng o Mankweng Police Station gotlo swarisa Lesodi)

Mzamane: (o lebane le yena ka mahlong) Thobela mma, a nka le thusa?

Mpiletseng: (mekgo a tswa) Ee, ke tlile… Go tlo go tlo ke tlile go tlo…

Mzamane: (o mo tsena ganong) Mme kea bona, le tloga lekwa bohloko kudu.Isang moya fase gore ke kgone gokwa bothata bja lena. Gape a le bolele gabotse.

(Mpiletseng o ntsha sakatukuku o phumula mahlo ka sona)

Mzamane: Le re bothata keng?

Mpiletseng: Ketlo swarisa Lesodi.Ke robetsi na ye fela o gana mpa o re yena a e tseni yeo.

Mzamane: Bjalo ge a re a e tseni o re lebaka keng?

Mpiletseng: O re yena o be a sa nemisetsa gore o tlaba le ngwana.

Mzamane: Bjalo molato woo o bolelang ka wona, o mo swarisa mabapi lego gana mpa?

Mpiletseng: Ee.Gape ke ya gagwe.Ke dumela gore ge a bolela ka tsela ye, gora gore a ka setle a tla a hlokomela ngwana.

Mzamane: Aowa kea go kwisisa bjalo.O dula kae?

Mpiletseng: Mang, yena Lesodi goba nna?

Mzamane: Wena.

Mpiletseng: Ke dula Ga Molepo Ga molelemane

Mzamane: Bjalo yena Lesodi o dula kae e bile ke waga mang?

Mpiletseng: o dula Ga molepo Ga thaba ke waga Malatji.

Mzamane: Wena?

Mpiletseng: ke waga Molepo

Mzamane: Golokile (o mofa form) ke kgopela le tlatse form yeo.

(Mpiletseng wa e tsea)

Mzamane: Tsea selo sago sago ngwala se se (wa mofa)

(Mpiletseng o tlatsa form)

Mzamane: Gosasa retlo ya Ga Thaba go mo nyaka.Form yeo ditswanelo tsa gago o tlamegile go di ngwala ka moka fao.

***

(Ekaba go siame gore Mpiletseng a swarise Lesodi o nagana eng ka se?)