(Ke lefung la ‘Makhabele hoseng hoa 09:00hrs. Batho ba tenne bot’so. Likoloi li peshame tse mabai-bai)

Moruti: Joalo ka ha re tlile mona,ke kopa re koalebg mahlo re rapeleng…{oa inama}

Lineo: Ke na le molisa
Ke tla be ke hlokang
Ke ea ipitsang jehova
Molimo o phelang. (Oa bokolla)

Sechaba: sea arabela…

Mong: Joko ea hao e bobebe
E nkhatholosa pelo
Tumelo ho nna ke thebe
E tla mphemisa lefu
Nyakallo ho nna ke thebe….

***