(Lineo o lutsi ka sitting room a shebelletse channel O. ‘Me Mike o fihla a it’sohlometsa ka tlung,a bonahala a etsoa mosebetsing. A beha koranta ka pela Lineo ‘me a lula fat’se pela hae a ferekane.)

Lineo: (O ntse a bina pina e ntse e bapala sealemoeng-pono)

Mike: (O it’sohlometsa ka tlung,a fetela ka sitting room.) Babe,have you seen the news?? I have just read about your mom’s corpse being found at khubetsoana.

Lineo: What???? Where? Oh my we have to go there as in like now. (Tears flows down her cheeks)

(Ba tsoa ba tatile bobeli ba bona,ba kena koloing ba ea Khubetsoaba ha -RAMAJOANE,Sechaba se bokane se shebile setopo se chekuoeng ke mapolesa.)

Lineo: (O itahlela fat’se as soon as a theoha koloing,oa lla.) ‘M’e oeeee! Ke batla ‘m’e oa ka.

Mapoloko: Haibo Lineo mannyeo thola mosali ba se ba mo isitse ‘moshareng. Thola Mokoena kea kopa. Hotlo loka.

Mike: It’s going to be okay my love. We did a good thing by telling the police to search for your mother’s body. Shhh kea u rata love. {He consoles her and kisses her on the forehead.}

***