(Ke mot’seare oa le nyetane bana ba satsoa likolong.Lineo o ntsa hlatsoa liphahlo tsa hae tsa sekolo.)

Ramajoane: Hela! Lineo molato ha u sa pheha? (O hlaha lemating asosobantse sefahleho,a halefile.)

Lineo: Ke sa tsoa fihla nne kere ke hlatsoe uniform pele letsatsi le fifala Ntate Ramajoane. (o tetema lentsoe.)

Ramajoane: (Oa khohlola) sheba uena ngoananyana ke lapile habohloko ho ja ua nts’olela lijo. ‘Mao okae?

Lineo: Keatla Ntate Ramajoane. Ke kopa ts’oarelo.’M’e o ile ha ‘M’e Mapoloko.

Ramajoane: Otlo ntseba hantle ha khutla mono ‘Makhabele. O tseba hantle Ke mokhalemellets ho tsekela. Oa be a ile le botekatse a le tjena nxa!

LINEO: Ke kopa u Mot’soarele hle Ntate Ramajoane oe! (O nka libasekomo,o li lebisa ka tlung.)

Ramajoane: Ketlau khabela uena ngoananyana. (o mosupa ka monoana,a boetse a phaila libasekomo,a mo atamela,a mopetelletsa leboteng,a moshobile ka li washini) ska tlo njoetsa na ke etseng ka ntlong ea ka rea utloana?

LINEO: E-ea Ntate. (o tabanya mahlo,o leka ho phonyoha liatleng tsa Ramajoane) Empa joale u etsa joang joale ntate Ramajoane, ntlohelle! Nthuseng batho nthuseng! (Likeleli tsa tlala mahlo)

Ramajoane: Khale u ntse u mpatla,u tena mese e mekhuts’oane ka bomo,re babeli fela ha joale nfe serope. (o monyolla mose ka sheshe a bile a mosuna molaleng.)

Lineo:(Lemati la buleha ‘m’e Lineo a hlokomela ‘m’e oa hae o se a le teng.)‘M’e oe! Nthuse….joooeeee!!!

Makhabele: Aibo! Ke lerata lang ka moo. Bana besong! (O nka setulo o tlanya Ramajoane ka sona hloohong)

Ramajoane: U sebete hee! Mosali tooe! U isa monna oa hao letsoho? (Oa mo nanabela o mo idibanya fat’se ka face)

Lineo: Joooeee ‘M’e tsoha…(Oa bokolla)

Ramajoane: Makhabele?? Hao u felile hoo e reng hako thetsa fela e be oa oela? Tsoha!!! (oa mosisinya)

Lineo: Ha a heme,u mobolaile, ‘M’e esale e le motho a nang le lefu la pelo. Keu hloile hle ntate tooe! (o nt’sa mohala oa hae oa thekeng,o letsetsa Ambulance.)

Ramajoane: (O amoha Lineo fono-fono,le pele a qeta ho tlaleha kotsi e hlahileng.) Heibo! U etsa joang? U batla ho nt’soarisa?Voetsek,tsoa ka haka ka mona,ha se nna a mobalaileng,’mai enoa o ne a sentse a kula. Heelang basali!

Lineo: (O hloepha lemina)
U tlo etsang ka setopo sa ‘m’e? Joonna ka le bona ngoana batho,ha ele moo u ntebela u re ke ee hokae.?

Ramajoane:(O nkile sheet o mokupetsa ka eona.) Ke itse u ntsoele ka ntlo moleko!!!Hakena motsoto le uena. Tsoaha.

(Lineo o phutha seo e leng sa hae,’me o tsoa ka monyako)

***