Ke filwe mpho ya badimo,ke rwesitswe morwalo wa bahu.
Ke lahlegetswe ke mengwaga ya go ya fase le hodimo le masogana, efela ke thabishitxe badimo baka .ke sebata sa mariri ke nkadingala .