Zininzi izinto zibuhlungu, ziya ndehlela, zihlaba kabulungu in my heart kodwa andi nomiswa zizo ndiya qhubeka, because I’m a riser. I rose above. It hasn’t been easy. Life didn’t make it easy but still I stand because I rose above my problems.