1,124 Responses
I don't have data so how will i get my stories published?Or should I write here in the comment block?
Kebadineo · 14 hours ago
Hi my name is michelle from Gauteng I would like to know that why should we learn in order for us to get jobs what if u keep onfailing at school does it mean that we won't b employed
Mampofu · 3 days ago
Hello Enhle. You need to send us your work via email or an online form - both of these methods would require a small amount of data.
Mignon · 4 days ago
I love fundza♥️
Siphokazi4801 · 4 days ago
I miss u I miss the times we used to spend together I miss the way we used to make jokes that's not even funny but we'll laugh just to make the other one happy I miss us playing like kids,hugging,joking and doing everything together I miss u and will always love u U broke my hard into pieces By not showing me u love but pretending u love me Even tho u broke my hard in many pieces that is unexplainable I love u and will always U now when I see u my hard wants to call out to u and say: I love u and forgive u
Tashneefa · 4 days ago
Hey Am Enhle do I need data inorder to write my poem on this page ?
ENHLEBUH · 4 days ago
Sanibona nguBongiwe igama was kzn , ngikhuluma Isizulu, ngifisa ukwazi ngomthetho was South Africa ukuthi kungani kumele sifunde ukuze sithole umsebenzi, ngoba uyafunda uqede ubone I poste yabantu abaneminyaka engaphansi kweyakho, kunjalo nje kudingeka isisiliyoni sa5 years uzokuthola kanjani konke lokhu ube uphuma esikoleni futhi kumele ubemncane, bese kuthiwa abantu abafuni ukufunda ,ingakho ubugebengu bubungaka ,ngoba awukwazi ukuthola umsebenzi ungafundile, Mase ufundile kudingeka isisiliyoni,
Bongy065 · 6 days ago
I like fundza
@MJK.IMBONGI.COM · 6 days ago
I love fundza💓
Teffu · 7 days ago
I Love fundza
Osi · 7 days ago