Manyeka Arts Trust
Manyeka Arts Trust15 titles
The Pam-Pam Bird
Author
Pensa
Language
English
The Mud Baby
Author
Meneputo Manunga Manyeka
Language
English
The Mother-in-law
Author
Fulai Shipipa
Language
English
The Man and the King
Author
Mario Kapilolo Mahong
Language
English
The Giant and Jealous Husband
Author
Emelia Kuvangu Muhinda
Language
English
The Eland Man
Author
Manyeka
Language
English
The car, donkey, the road and the goat
Author
Monto Masako
Language
English
Sun, Moon, Fire and Water.
Author
Katunga Carimbwe
Language
English
Lion Woman
Author
Kashivi and Winberg
Language
English
Hare, Lion and Cattle
Author
Shmidtsdrift tent camp
Language
English
Hare, Elephant and Hippopotamus
Author
Kapilolo Mahongo
Language
English
Hare and Tortoise
Author
Kapilolo Mahongo
Language
English
Hare and Leopard
Author
Andry Kashivi
Language
English
Fire Power
Author
Bongi Kasiki
Language
English
Boy and Wolf
Author
Rena Katswata
Language
English
that's all