Search

Iqiniso Iqiniso

AUTHOR: Sifiso Mzobe

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: isiZulu

This has been rated:

UNjabulo intatheli esencane okungakapheli ngisho nesonto iqashiwe emsakazweni. Ujabula kakhulu enikwa umsebenzi wokubika ngentuthuko engukwakhiwa kwesakhiwo somphakathi esizoletha intuthuko endaweni yangakubo. Ukujabula kuphenduka ukusaba okungaphezu kwamandla, kuvela izinsolo zokukhwabanisa ekwakhiweni kwalesi sakhiwo. Ngosizo lwesiphalaphala esinezwi elimnandi, uJoy, uNjabulo ulandelela lezi zinsolo efuna iqiniso. . .

This story is available in English: Truth is Truth.

2 Responses

  1. wat a nice start

    prince
    11 Feb 2016 at 18:25
  2. Ulwandle Lwezimfihlo

    Zamo+LoloMaluleka
    30 Jan 2016 at 17:07

Leave a Reply