Search

Imvu Iyohlatshwa

AUTHOR: Tracey Farren

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: isiZulu

This has been rated:

Ukuphila kunzima kuBabalwa, kuXola, nakuThandi ingane kaXola, ngemva kokushona kukamama wabo. UBabalwa uzizwa ecindezelekile ukuthi ayeke isikole futhi ahole imali. Kusenjalo nje kuvela ithuba lomsebenzi: wokunakekela izingane oholela kahle ngempela phakathi nesikhathi samaholidi. UBabalwa usho uyawugxumela lo msebenzi, eshaya indiva izimpawu zesexwayiso…

This story is also available in English: Lamb to the Slaughter

5 Responses

 1. It a gud story nd lesson to us as teens

  Lwandle
  20 Aug 2015 at 06:25
 2. i like the story i want to hear more

  nelisiwe
  18 Aug 2015 at 17:27
 3. So inlove with the story

  Phakeme Makhathini
  18 Aug 2015 at 11:35
 4. I like the story

  Nozipho
  17 Aug 2015 at 17:46
  • I like it shym

   Khumalo Nqobile
   17 Aug 2015 at 22:32

Leave a Reply