Search

Ithunzi Elimnyama

AUTHOR: Nhlalwenhle Londeka Luthuli

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: isiZulu

This has been rated:

UMary uhlala nobaba wakhe kuphela, umama wakhe washona esayingane. Ubaba kaMary u-strict, ufuna indodakazi yakhe inake izifundo zayo. UMary uyingane elandela imithetho kayise, uyazimisela nase zifundweni zakhe. Kodwa ukungqongqoza komlisa ohamba nge-Porsche emnyama esicabheni sakubo kaMary, kuguqula izinto…

This story is available in English: Dark Cloud.

16 Responses

 1. anglaz italent elnjena..imnand incwadi ngiyjabulele..yize noma ingthintile nasemoya..it sounded real..👌

  mbali
  23 Feb 2017 at 14:30
 2. Eeey imnandi nans incwadi yaz angdeli ukuyfunda

  Sizwe
  22 Nov 2016 at 15:14
 3. Yaze yamnandi nans incwadi. Nhlalwenhlwe yabona wena ngikufaka uphaphe lwegwalagwala. Nice work.

  Sthembiso Mwandla
  16 Nov 2016 at 11:34
 4. I really love every bit of the story,it’s twists and turns are very cohesive every time they got me off guide but brain storming luv’t mwaaaaa

  tatman
  25 Oct 2016 at 21:21
 5. This story tells that every avery action hss consequences.

  Mhlengi
  25 Oct 2016 at 12:09

Leave a Reply